Qui som?

La Fundació Privada Girbau va ser creada pels tres socis fundadors: Pere, Toni i Teresa Girbau. Constituït el patronat, inicià la seva activitat l’any 1999 amb Teresa com a presidenta.

El patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la fundació. Està format per deu membres, entre representants de l’empresa i de la família Girbau. Són persones amb perfil i trajectòria professional diversa, que tenen en comú inquietuds socials, culturals i mediambientals.

El patronat es reuneix regularment cada dos mesos per estudiar les sol·licituds d’ajuda, i valorar si s’adeqüen als objectius de la fundació. També vetlla perquè els projectes seleccionats es duguin a terme amb èxit.