La Fundació Privada Girbau

La Fundació Privada Girbau som una organització, no lucrativa, que donem suport i ajuda econòmica a accions i projectes de caràcter social, cultural i mediambiental.