Clàusula Publicació de Fundació Privada Girbau

Fundació Privada Girbau informa que les dades dels receptors d’aquesta web són tractades de forma confidencial i només a efectes d’enviar-li aquesta informació, d’acord amb la política de privacitat i de seguretat de l’entitat, i d’acord amb la normativa de protecció de dades vigent (R.D. 1720/2007 i LOPD 15/1999) i de la Directiva Europea 679/2016. Si desitja contactar amb nosaltres pot fer-ho enviant un correu a ,  a l’atenció de Protecció de Dades.”.