Abans d’enviar-nos una sol·licitud, és convenient que llegiu la nostra política de donacions, amb la qual pretenem resoldre els vostres dubtes, alhora que és un exercici de transparència per a la nostra fundació.

Per evitar tenir problemes a l’hora d’enviar el formulari

Data de la sol·licitud
20/07/2024

  Dades de l'entitat

  Motiu de la sol·licitud

  Documentació

  Els documents que s'adjuntin han de ser en format PDF i d'un pes màxim de 15MB.

  Pressupost del projecte*

  Memòria o activitat de l'entitat

  Projecte