La Fundació Privada Girbau som una organització, no lucrativa, que donem suport i ajuda econòmica a accions i projectes de caràcter social, cultural i mediambiental. Promovem aquelles iniciatives que contribueixen al benestar i al desenvolupament de les persones; a la millora de la nostra societat i del territori.

En l’àmbit social, el nostre objectiu és el d’afavorir les condicions de vida de la gent, per tal que tothom pugui viure de manera digna. Són beneficiàries dels ajuts i serveis de la Fundació, les entitats i associacions que atenen a persones i col·lectius amb risc d’exclusió social o amb necessitats assistencials.

També donem suport a les actuacions i projectes que posen en valor el respecte a la natura i el desenvolupament sostenible. En són beneficiàries les entitats compromeses amb la cura del medi ambient, la recuperació i gestió del patrimoni natural, i la transmissió de valors de respecte i responsabilitat envers el territori.

D’altra banda, col·laborem amb diverses entitats culturals patrocinant aquells projectes que afavoreixen la difusió i l’accés a la cultura. Creiem que en una societat respectuosa amb la diversitat, la cultura és la baula necessària en el desenvolupament individual i col·lectiu.

Ajudem principalment a les entitats amb seu a Catalunya prioritzant les que desenvolupen la seva activitat a la comarca d’Osona. Mantenim una autonomia pròpia respecte de les administracions públiques o partits polítics, grups econòmics, socials i ideològics. Aquesta independència ens permet abordar els grans temes i qüestions que actualment preocupen la nostra societat, tals com les diferències socials, la deficient repartició de la riquesa o la sobreexplotació dels recursos del planeta.

Qui som

La Fundació Privada Girbau va ser creada pels tres socis fundadors: Pere, Toni i Teresa Girbau. Constituït el patronat, inicià la seva activitat l’any 1999 amb Teresa com a presidenta.

El patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la fundació. Està format per deu membres, amb perfil i trajectòria professional diversa, entre els quals hi ha representants de l’empresa i de la família Girbau.

Què fem

Estudiem els projectes que ens fan arribar les entitats, i seguint els nostres criteris de valoració, si compleixen els requisits, hi col·laborem econòmicament.

Ens reunim regularment cada dos mesos per analitzar les sol·licituds d’ajuda i valorar si s’adeqüen als objectius de la Fundació. També vetllem perquè els projectes seleccionats es duguin a terme amb èxit.