Fundació Privada Girbau

C/ Pla de Balenyà, 23
08500 Vic
Telèfon: 938863454
NIF/CIF: G61812715

Condicions legals

Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, dels textos, de les imatges i de la resta de continguts inclosos en aquest web ha de comportar el previ i exprés consentiment per escrit de Fundació Privada Girbau. Queden expressament prohibides, en tots els casos, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, manipulació, i qualsevol altra forma d’utilització, de tot o part d’aquest web o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit de Fundació Privada Girbau. Aquest web pot contenir enllaços a pàgines externes de les quals Fundació Privada Girbau no es responsabilitza ni dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquests llocs. Fundació Privada Girbau pot modificar sense previ avís les característiques i les especificacions dels seus serveis, així com qualsevol altra informació aquí recollida, i no està subjecta a cap garantia de cap tipus. D’altra banda, Fundació Privada Girbau no és responsable de cap dany directe o indirecte que pugui ocasionar l’exactitud, veracitat o exhaustivitat de la informació, o l’ús que se’n pugui fer. L’accés a aquest web, no dota l’usuari de llicència o autorització per utilitzar, més enllà de l’ús estrictament personal, de cap contingut, informació o servei existent en el web ni sobre cap dret que hi estigui relacionat, especialment els de propietat intel· lectual i industrial.

Privadesa

Les dades facilitades pels usuaris podran quedar recollides en fitxers automatitzats, el responsable dels quals és Fundació Privada Girbau (Pla de Balenyà, 23 ) i amb el CIF G61812715 i la finalitat dels quals és només de suport al col· legiat. Els interessats podran exercir el dret d’accés, rectificació, cancel· lació i oposició de les dades, enviant una sol· licitud escrita i signada amb el nom, cognoms i DNI, amb les instruccions precises per a aquest efecte a l’adreça abans indicada o al correu electrònic . La tramesa dels formularis inclosos en el web implicarà el consentiment exprés de l’usuari per tal que Fundació Privada Girbau faci les cessions de les dades de caràcter personal de l’usuari a totes les persones que siguin necessàries per dur a terme les finalitats del fitxer automatitzat. Qualsevol informació, idea o material, de qualsevol tipus, que sigui remès a Fundació Privada Girbau per l’usuari serà considerat públic i no confidencial, i podrà ser utilitzat lliurement per Fundació Privada Girbau.

Drets

El copyright i els drets sobre tot el contingut del web pertanyen a Fundació Privada Girbau.

Baixa de la llista de correu electrònic

Si desitgeu donar-vos de baixa de la llista de correu electrònic, només n’heu de trametre un a i fer la sol· licitud de baixa de la llista de correu.

LOPD

Dret d’accés

Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d’accés per saber quina informació, de caràcter personal, disposen els fitxers de Fundació Privada Girbau. (*)

Dret de rectificació

Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de rectificació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de Fundació Privada Girbau. (*)

Dret a oposició

Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d’oposició de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en el fitxers de Fundació Privada Girbau. (*)

Dret a cancel·lació

Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de cancel· lació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de Fundació Privada Girbau. (*)

(*) De conformitat amb els articles 15 i 16 de la Llei orgànica 15/1999, i els articles 50, 51, 88 i 95 del Reial decret 1720/2007, i de la directiva europea 679/2016, i d’acord amb els protocols d’actuació establerts.