Política de privacitat

Clàusula Publicació de Fundació Privada Girbau

Fundació Privada Girbau informa que les dades dels receptors d'aquesta revista
són tractades de forma confidencial i només a efectes d'enviar-li aquesta
informació, d'acord amb la política de privacitat i de seguretat de l'entitat, i
d'acord amb la normativa de protecció de dades vigent (R.D. 1720/2007 i LOPD
15/1999) i de la Directiva Europea 679/2016. Si desitja deixar de rebre aquesta
publicació o per a qualsevol altre aclariment, pot contactar-nos enviant un correu
a fundaciogirbau@girbau.com, o bé per correu a Fundació Privada Girbau, a
l'atenció de Protecció de Dades.