La Fundació Privada Girbau és una organització, no lucrativa, que dóna suport i ajuda econòmica a accions i projectes de caire social, cultural, mediambiental i països subdesenvolupats. A la Fundació estudiem i promovem aquelles iniciatives que contribueixen al desenvolupament de les persones i a la millora de la nostra societat; ens comprometem a la cura del medi ambient, a partir de projectes que redueixen l’empremta ecològica; i ens impliquem a la promoció i desenvolupament de la cultura i l’educació de les persones.

La Fundació Privada Girbau manté una autonomia pròpia respecte de les administracions públiques o partits polítics, grups econòmics, socials i ideològics. Aquesta independència ens permet abordar els grans temes i qüestions que actualment preocupen la nostra societat, tals com les diferències socials, la deficient repartició de la riquesa, la sobreexplotació dels recursos del planeta i la millora de les persones i dels entorns.