Formulari de sol·licitud

DADES DE L'ENTITAT
El camp "Data de la sol·licitud" és obligatori
El camp "Nom de l'entitat" és obligatori
El camp "CIF/NIF" és obligatori
Posa una adreça de correu vàlida
El camp "Adreça" és obligatori
El camp "Població" és obligatori
El camp "Codi postal" és obligatori
El camp "Telèfon" és obligatori
El camp "Segon telèfon" és obligatori
El camp "Pàgina web" és obligatori
El camp "Persona de contacte" és obligatori
El camp "Finalitat de l'entitat" és obligatori
El camp "Any d'inici" és obligatori
El camp "Àmbit territorial" és obligatori


MOTIU DE LA SOL•LICITUD
El camp "Nom del projecte" és obligatori
El camp "Descripció del projecte" és obligatori
El camp "Col·lectiu/s i nombre de persones que s'en beneficien" és obligatori
El camp "Import total del projecte" és obligatori
El camp "Import sol·licitat a la Fundació Girbau" és obligatori
El camp "Altres fonts de finançament" és obligatori


El camp "Pressupost del projecte" és obligatori
El camp "Memòria o activitat de l'entitat" és obligatori
El camp "Projecte" és obligatori
Aquest camp és obligatori

Demostra que ets humà resolent la següent validació:

Has de resoldre el captcha correctament