Activitats

La Fundació porta a terme un estudi dels projectes i les activitats que estan centrats en 3 grans eixos estratègics, social, cultural i mediambiental, per tal de poder-los assistir i subvencionar. Les activitats es desenvoluparan principalment en el territori de Catalunya i també la resta del món.

En aquest sentit, la Fundació Privada Girbau treballa amb l’objectiu de propiciar la millora de les condicions de vida de la gent, per tal que assoleixin uns objectius que els permetin viure de manera digna, cohesionada i equitativa.

Són beneficiaris dels ajuts i serveis de la Fundació, les entitats i associacions de caire:

Social Atenent i promocionant a persones i col·lectius amb risc d’exclusió social, gent gran, infants; contribuint a la millora dels serveis sanitaris, assistencials i educatius.

Cultural Patrocinant i afavorint tots aquells projectes que dignifiquin i afavoreixin la cultura i l’art.

Mediambiental Donant suport a aquelles iniciatives enfocades a la protecció del medi ambient.